Oprogramowanie w zasobach ludzkich może pomóc firmie wielopłaszczyznowo. Powinno zawierać szereg funkcji wspierających dział hr oraz kadry i płace, lecz ten aspekt najlepiej jest rozwiązywać dopasowując je jak najbardziej szczegółowo do potrzeb konkretnej firmy. W jaki sposób wdrożyć oprogramowanie tak aby było maksymalnie pomocne? Jak wyglądają poszczególne etapy implementacji oprogramowania?Zapraszamy do lektury.

Etap pierwszy – analiza

W pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji oraz określenie celów, jakie firma chce osiągnąć. Na etapie budowy i personalizowania oprogramowania konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę o wdrożenie oprogramowania w konkretnym miejscu.

Etap drugi – koncepcja

Jest to etap, podczas którego teoria powinna zacząć zamieniać się w praktykę. Ustalane są wszelkie szczegóły dotyczące wdrażania oprogramowania, jego kosztów, możliwości oraz zaangażowania konkretnych osób w realizację projektu.

Etap trzeci – ważny wybór narzędzi IT

Narzędzia IT powinny zostać dobrane w taki sposób, aby obrazowały one w jak najdokładniejszy sposób procesy, które zachodzą na co dzień w firmie. Zastosowane rozwiązania powinny być nie tylko innowacyjne, ale również intuicyjne oraz przyjazne użytkownikom oraz, co najważniejsze, elastyczne, co pozwoli w przyszłości rozwijać oprogramowanie wraz z rozwojem i potrzebami firmy.

Etap czwarty – implementacja

Jest to kolejny etap, który wymaga bardzo ścisłej współpracy wykonawcy z firmą. Prowadzone są prezentacje oraz pierwsze próby pracy na dedykowanym oprogramowaniu. Podczas prób wyłapywane są wszelkie ewentualne niedoskonałości, dzięki czemu oprogramowanie jest wciąż dopasowywane do potrzeb konkretnej firmy. Wdrożenie powinno zakończyć się przekazaniem pełnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przedstawicielom jednostki, w której innowacyjne rozwiązanie w postaci oprogramowania w zakresie zasobów ludzkich zostało zaimplementowane.

Etap piąty – odpowiednia infrastruktura

Firma, która pomogła wdrożyć system zazwyczaj zapewnia kompleksową obsługę IT, czyli serwery, zasilacze awaryjne, szafy serwerowe itp. Dobierana jest również odpowiednia liczba licencji. Możliwe jest również rozbudowywanie oprogramowania o nowe narzędzia. Niekiedy bowiem w wyniku rozwoju firmy obecne rozwiązania nie są wystarczające.

Etap szósty – wsparcie

Wsparcie w zakresie wdrożonego oprogramowania to etap, który trwa przez cały czas użytkowania oprogramowania w zasobach ludzkich. Wsparcie udzielane jest zazwyczaj przez osoby, które były odpowiedzialne za dostosowanie oprogramowania do potrzeb firmy na wcześniejszych etapach wdrażania. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu oprogramowania oraz wątpliwości mogą być skonsultowane z wykonawcą. Świadomość pomocy jest bardzo ważna dla osób, które pracują na nowym programowaniu.